Zaufali nam:

  • Black Point
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  • Uczelnia Łazarskiego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Uniwersytet Gdański
  • Wyższa Szkoła Lingwistyczna
  • Wyższa Szkoła Naul Humanistycznych i Dziennikarstwa
  • Zaspół Szkół nr 6 we Wrocławiu